Aan aandrijvingen voor industriële deuren worden andere eisen gesteld dan aan die voor garagedeuren. Deze motoren zijn uiterst krachtig en te voorzien van diverse bedienings- en veiligheidsopties.

Enig resultaat